Finance desk

grow it

Finance desk

Finance desk

Met de finance desk komen we tegemoet aan de behoefte om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in alle mogelijkheden tot financiering van je nieuw op te zetten bedrijf. Denk aan relevante regionale, landelijke en europese subsidieprogramma’s, informal investor netwerken, investeerders vanuit de keten (leveranciers en klanten), crowdfunding platforms, participatie- en ontwikkelingsmaatschappijeen en banken.

Per situatie kijken we op basis van het ondernemingsplan samen met jou als starter naar de beste mix van deze financieringsvormen, rekening houdend met de totale financieringsbehoefte, strategische doelstellingen en het tijdspad. We helpen je niet alleen aan tafel te komen bij de juiste partijeen maar bovenal om sterker en beter voorbereid aan tafel te zitten. Het gaat ten slotte om het succes voor jouw bedrijf.