E-Valuation tool

Value with care

E-Valuation tool

€-Valuation tool

Het €-Valuation tool is een krachtige managementtool voor innovatieprojecten, portfoliomanagement en business development. Met dit tool kan de waarde van innovaties ingeschat worden met behulp van een risico-afhankelijke net present value (NPV) berekening. Kenmerken hiervan zijn eenvoud en focus:
– visualisatie van alle essentiele business development parameters op 1 scherm;
– genereert direct een evaluatie van verschillende mogelijke scenarios en keuzes;
– ondersteunt de optimalisatie van de project definitie en de product portfolio strategie
Geheel ontwikkeld inclusief workshop, training tools en bijbehorende formats en ter beschikking voor alle partijen onder begeleiding van S2S.

E-Valuation tool