Terugblik IDEA Day 25 januari 2018

Terugblik IDEA Day 25 januari 2018

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd eerste evenement van Shift2Start, de IDEA Day 2018.

Het doel van de IDEA Day was om inzicht te geven in de kansen voor innovaties in automotive en mobiliteit in maar ook de hobbels die in deze uitdagende sectoren te nemen zijn.

De doelgroepen waren innovators, startups en scale ups en de aan hun activiteiten gelieerde organisaties zoals overheden, adviseurs en toeleveranciers. Tot onze verrassing konden we meer dan 50 deelnemers registreren, waarvan 1/3 zich tot de primaire doelgroep (innovators, startups en scale ups) kon rekenen. Dus qua aantallen zijn we zeer content en het spoort aan om vaker dergelijke evenementen te organiseren.

De dag werd geopend door Herm Verbeek, die inzicht gaf in de opzet en status van het Automotive Incubator Programma, welke Shift2Start tezamen met de Automotive Campus realiseert: Kort gezegd tracht Shift2Start met haar programma onderscheid te maken met de werkwijze en doelstelling “Gezamenlijk investeren in en realiseren van succesvolle bedrijven”.

De eerste externe spreker was Bert De Bruin van VDL NedCar, die met 40 jaar bedrijfservaring een spannend maar mooi stuk Nederlandse automotive geschiedenis kon vertolken, hetgeen nu heeft geleid tot een top productiebedrijf van personenwagens. Wim Vossebelt, V-Tron, visualiseerde vervolgens op een smakelijke wijze de veranderingsprocessen in de automotive en mobility wereld van het heden. Leo Kusters, de nieuwbakken directeur van AutomotiveNL, nam na de eerste pauze het estafettestokje over om zijn visie te geven over de toekomst van mobiliteit en de te verwachten ontwikkelingen. Bas Douma van BasCommunicatie kon een eerste aanzet geven hoe een succesvol business model opgesteld kan worden met aandacht voor actuele duurzame thema’s zoals de circulaire economie van morgen. Piet van de Wielen gaf geanimeerd uitleg over de support voor ondernemers vanuit Brainport Development. Met name werd door Piet ingegaan op de ‘hub’ functie van het makel en schakel programma “Next Move”.

Anton Wolthuis kon vervolgens e.e.a. over de werkwijze en tools van Shift2Start verduidelijken.

Met name de recente realisatie van de Finance Desk, de opstart van een eigen Duits – Nederlands automotive investeringsfonds van 30 M€ medio 2018 en de inrichting van internationale opstart faciliteiten – de ‘Ramp Up Factories ‘- trokken veel positieve aandacht. De laatste spreker was Marcel Vos van RVO, die op een heldere wijze uitleg gaf over de te verwachten ondersteuning van met name MKB bedrijvendoor het Ministerie van Economische Zaken.

De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Kortom, we kunnen op een geslaagd evenement terugkijken en zien er naar uit om nog dit jaar een tweede evenement te kunnen organiseren: De EURO Day, te verwachten in het najaar van 2018.