Patent of octrooi aanvragen

Patent of octrooi aanvragen

Wil je een patent aanvragen op een idee maar ben je nog niet zeker over het product? Voor de automotive markt kunen wij gericht zoeken naar mogelijke toepassingsgebieden; daarbij hebben we ook snel toegang tot marktpartijen bij wie we de haalbaarheid kunnen toetsen. Als bestaand bedrijf een octrooi aanvragen voor een specifieke toepassing in de automotive lijkt logisch, echter ook de omgekeerde route kunnen we bewandelen: dan zoeken we gericht naar toepassingen in andere markten met onze speciale TiP (R) methodiek.