FAQ

FAQ

Op welke soort producten of diensten richt Shift2Start zich?

Kort samengevat is dit alles binnen de driehoek automotive, mobiliteit en high tech. In de praktijk zien wij de grenzen vervagen tussen fysieke voertuigen, regelende en communicerende electronica en software en ook schaalbare diensten met overwegend virtuele mobiliteitsconcepten. Dus zowel met een technologie voor een verbeterd (motor-) verbrandingsproces als ook met een vernieuwend platform voor mobiliteitsdiensten ben je bij ons aan het juiste adres. Hetzelfde geldt overigens ook als je nog niet zeker weet of je technologie al dan niet een haalbare toepassing in de automobielwereld kan hebben.

Richt Shift2Start zich alleen op Nederland?

Nee, aangezien de automotive markt per definitie internationaal is en Nederland bij uitstek sterk is in de hoogwaardige toelevering vinden wij juist de verbinding naar andere landen van belang. Vooral Duitsland, België en Frankrijk zijn hierbij landen waarbinnen ons netwerk zich uitstrekt. Denk daarbij aan innovatie en technologie hubs, aan partners in de supply chain en aan potentiële klanten.

Welke faciliteiten kan Shift2Start aanbieden?

Naast onze expertise, diensten, tools en financieringsloket hebben wij samen met de Automotive Campus in Helmond het Automotive Incubator Programma opgezet. Binnen dit programma is er voor starters onder meer laagdrempelige toegang tot huisvesting, protobouwruimtes en andere technische faciliteiten.

Wat houdt de S2S QuickScan in?

Met de S2S QuickScan evalueren wij samen met de startende ondernemer in een sessie van ca 1,5 uur zijn product idee, de markt mogelijkheden, het team en de financiele situatie. De beknopte rapportage die hieruit volgt vormt het startpunt voor mogelijke vervolg aktiviteiten. De S2S QuickScan wordt kosteloos en vrijblijvend aangeboden aan serieuze geinteresseerden.

Wat maakt de Shift2Start aanpak bijzonder?

Op de eerste plaats onze focus op en ruime inhoudelijke ervaring in de automotive en (smart) mobility markt; hiermee kunnen wij starters heel effectief koppelen aan de juiste partnerers, marktpartijen en leveranciers. Daarnaast wordt onze support iedere keer opnieuw toegesneden op de behoeften van de betreffende ondernemer, wij bieden dus geen one-size-fits-all standaardprogramma aan.

Moet ik aandelen afgeven in ruil voor ondersteuning?

Nee, wij zijn van mening dat de ondernemer eigenaar moet blijven van zijn eigen onderneming. Het is dus niet nodig om aandelen over te dragen naar Shift2Start om gebruik te kunnen maken vanonze diensten.

Wat kost de ondersteuning door Shift2Start?

De vergoeding die je betaalt voor onze diensten is afhankelijk van de fase waarin je bedrijf zich bevindt. De eerste evaluatie met onze QuickScan is kosteloos; voor het helpen opzetten van een goed businessplan rekenen wij een deel van de kosten door aan de onderneer, een ander deel investeren wij zelf. Het vinden van financiering voor een volgende fase gebeurt in de regel op no-cure-no-pay basis met een successfee die samenhangt met het financieringsbedrag. Het uiteindelijke setup management in de fase van de daadwerkelijke operatie van de startup wordt aangeboden tegen marktcomforme tarieven. Omdat wij zelf dus risicodragend mee-investeren zijn wij kritisch in de beginfase; wij geloven dat dit uiteindelijk ook voor de starter zelf van voordeel is.